Medisch Technisch Dienstverlener

Medische apparatuur is van directe invloed op de kwaliteit van de geleverde medische prestaties van een ziekenhuis. Dat maakt de aanschaf en het beheer van medische apparatuur één van de belangrijkste en tevens meest kritische taken in een zorginstelling. Wanneer de medische apparatuur en bijbehorende medische en ondersteunende processen niet goed op elkaar zijn afgestemd, heeft dat negatieve gevolgen voor de prestaties, wat kan leiden tot ongewenste situaties voor patiënten en medewerkers.

Wereldwijde kennis en ervaring

Dankzij wereldwijde kennis en ervaring op het gebied van alle medische en ondersteunende processen is Hermed Medrott Medical in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan de efficiëntieverhoging en aan de waarborging van de kwaliteit van uw dienstverlening. Hermed Medrott Medical  houdt bij de inkoopplanning en keuze van medische apparatuur rekening met de medische en dienstverlenende processen, maar ook met de rentabiliteit van de apparatuur en onderhoudskosten. De prijs en kwaliteit van het onderhoud van medische apparatuur is zeker zo belangrijk als de keuze van de juiste apparatuur. Hermed Medrott Medical biedt u ondersteuning in het maken van de juiste keuze voor zowel de juiste aanschaf als de instandhouding die daarop volgt.

Waardevol partnership

Hermed Medrott Medical is een waardevolle partner, met internationale ervaring en expertise, om uw medische apparatuur binnen een gesteld budgettair kader te plannen, te beheersen en te onderhouden. Dit is een garantie voor effectieve inzet, efficiency en continuïteit.

DSC_0104